Antikvariat Patrik Andersson
Stora Gråbrödersgatan 13
222 22 Lund

tel. 046-12 19 12
tel. 0707-13 07 63

info@patrikandersson.net

Öppet
Torsdag till fredag kl. 14-18
lördagar kl. 11-15

Open
Thursday to Friday 2 pm-6 pm
Saturday 11 am-3 pm


Nyheter

Lindblom, Gerhard: The Akamba in British East Africa. An Ethnological Monograph. P. I-III.

lindblom-akamba

 

Uppsala; K. W. Appelbergs boktryckeri, 1916. Diss. 23×15 cm. 223, (1 blank) pp. Original printed wrappers. Unopened. Faint library stamps on front wrapper, the title and pp. 121. The oversized wrappers are a bit creased and torn in outer and lower margins. A fine copy.

350 SEK

 

 

Andersson, Charles John: Floden Okavango. Resor och jagtäfventyr. På svenska af Gustaf Thomée. Med 16 större illustrationer.

andersson-okavangofloden

Stockholm; Adolf Bonnier, 1861. Originalets titel: The Okavango River, a Narrative of Travel, Exploration and Adventure (London, 1861). 24×16 cm. xi, (1), 312 s. + 16 planscher. Blått originalklotband med blindpressad dekor, förgylld ryggtitel samt förgylld elefant på främre pärm, marmorerade snitt. Ryggen något blekt. Liten fläck i nedre marginalen på första planschen samt de första två textbladen. En blå fläck i övre marginalen på s. 54. S. 297-302 med hörnveck nedtill. På några av planscherna har motstående sidans text avsatt sig en aning. Ett ovanligt rent och snyggt exemplar av boken. Första svenska utgåvan. Original blue embossed cloth with gilt title on spine and gilt elephant on front board, marbled edges. Spine is a bit faded. There is a small stain in lower margin on the first plate and the first two text leaves. Pp. 54 has a small blue stain in top margin. Pp. 297-302 have a cornerfold. There is slight offsetting on a few of the plates from the adjacent text leaf. An unusually clean and fine copy of the first Swedish edition of “The Okavango River”.

900 SEK

 

Pettersen, Hjalmar: Bibliotheca Norvegica. Vol. I-IV.

bibliotheca-norvegica

 

Copenhagen; Rosenkilde and Bagger, 1972-1974. 28,5×21 cm. (10, 2 blanks), lxiii, (1 blank), 621, (2, 1 blank) & (7, 1 blank), 842, (2, 2 blanks), xli, (6, 5 blanks) & (8, 4 blanks), lxxxiv, 595, (1 blank) & (7, 1 blank), 798, cv, (1 blank) pp. Four volumes in original green cloth with gilt spine-titles. Head of spine of the first volume is a trifle bumped. A very fine set of the facsimile edition of the Norwegian national bibliography, which was first published the years 1899-1924. Contents of the different volumes are: Vol. I: Descriptive Catalogue of Books Printed in Norway 1643-1813 / Norsk boglexikon 1643-1813. Beskrivende katalog over bøger trykte i Norge i tidsrummet fra bogtrykkerkunstens indførelse til adskillelsen fra Danmark. Vol. II: Norway and the Norwegians in Foreign Literature. Descriptive Catalogue of Books and Papers Relating to Norway. / Norge og nordmænd i udlandets literatur. Beskrivende katalog over bøger og tidsskriftartikler om norske forhold. Vol. III: Norwegian Authors before 1814. Descriptive Catalogue of their Works with Supplement to Bibliotheca Norvegica I: Books Printed in Norway before 1814. / Norske forfattere før 1814. Beskrivende katalog over deres værker, tilligemed supplement til Bibliotheca Norvegica I: Bøger trykt i Norge før 1814. Vol. IV: Nor

2000 SEK

 

 

Flensburg, Wilhelm: Kort berättelse om det så kallade S:te Knuts Gilldet, besynnerligen det, som nu i Malmö florerar. Hwarwid äfwen något är anfördt om gilden i gemen och staden Malmös gamla märckwärdigheter.

 

flensburg-knutsgillet

Lund; tryckt hos Ludvig Decreaux, [1743]. 8:o. (7, 1 blank), 86 s. + planschblad. Samtida brunt halvfranskt band, rygg med upphöjda bind men utan titel, stänkmålade pärmpapper och snitt. Tidig ägares bibioteksnumrering på främre innerpärm, namnteckning på främre försättsblad (Carl Sjöström, Lund den 22 januari 1886). Rygg och pärmhörn lätt nötta. Liten nagg nederst på titelbladet. Fuktrand nedtill på s. Inlagan lätt fläckad samt med några fuktränder på de första och sista bladen. Flensburg (1695-1755), rådman i Malmö, beskriver knutsgillenas historia, spridning, stadgar, dess “friheter och förmåner”, dess “sysslomän och betienter”, samt beskriver sammankomsterna och listar framstående medlemmar. Cappelin, Hvar finns Skåne beskrifvet? s. 86, som sammanblandar denna upplaga med 1745 års utökade upplaga.

1200 SEK

 

Beskow, Bernhard von: Wandrings-minnen. I-II.

beskow-vandringar

 

Stockholm; tryckte hos J. Hörberg, 1833-1834. Originalupplaga. 8:o. 20,5×13,5 cm. Litograferat titelblad, (2), viii, (3, 1 blank), 249, (1 blank) s. + 7 handskriftfaksimiler & litograferat titelblad, (2), 302, (1, 1 blank) s. Två samtida mörkbruna halvfranska band med blindpressad resp. förgylld ryggdekor, marmorerade pärmpapper och snitt. Exlibris för Ernst och Hilda Hagelin. Ryggar och pärmhörn något nötta. Andra volymen med två maskhål i bakre ytterfalsen och ett i främre ytterfalsen. Första volymen med ett riss i nedre marginalen på s. 11/12, 37/38, 45-48, lite naggad yttermarginal på s. 39-42. Litet hål i nedre marginalen på s. 65/66. S. 223/224 med litet hål i yttermarginalen samt förlust i nedre marginalen. S. 225/226 med liten förlust i yttermarginalen. Inlagorna, särskilt i första volymen, med en del spridda småfläckar samt utan bakre försättsbladen. Skildringen av resan som företogs 1819-1821 genom Danmark, Preussen, Sachsen, Österrike Schweiz och Italien – som uteslutande behandlas i andra volymen – publicerades löpande i brevform i P. A. Wallmarks “Allmänna journalen”. Beskow sammanträffade under resan med många av tidens celebriteter såsom Bettine von Arnim, E. T. A. Hoffmann, Goethe, Ludwig Tieck.

800 SEK

 

Levertin, Oscar: Lifvets fiender. Berättelse.

 

levertin-lifvets-fiender

Stockholm; Bonniers, 1891. Originalupplaga. 18×12,5 cm. (6, 2 blanka), 161, (1 blank) s. Trevligt brunt halvfranskt band (Knut Hässlers bokbinderi) med upphöjda bind och förgylld ryggdekor, marmorerade pärmpapper och försättsblad, övre guldsnitt. Omslaget medbundet. Med Anders Ollfors’ exlibris. Ryggen något blekt. Lätt nötta pärmhörn. Främre omslaget aningen solkat samt med förlagsstämpel. Bakre omslaget med ett hörnveck. Fin inlaga. Med en tryckt dedikation till Verner von Heidenstam.

400 SEK

 

Landon, Perceval: Lhasa. An Account of the Country and People of Central Tibet and of the Progress of the Mission sent there by the English Government in the -year 1903-4. Vol. I-II.

landor-lhasa

 

London; Hurst and Blackett, 1905. First edition. 24,5×18 cm. xix, (1), 414 pp. + 19 plates (mainly photographic) with tissue-guards + 2 maps & xi, (1 blank), 426 pp. + 23 plates (mainly photographic) with tissue-guards + 2 maps (one folding). Both volumes with several photos and maps in the text. Two volumes in publisher’s brown cloth with gilt lettering on spine and front board, gilt top edges. Bookplate of A. C. von Düben in both volumes (probably Adrian Cezar von D., 1866-1945). Extremities are slightly bumped and the boards a bit rubbed, especially front board of the second volume. The first volume has a light ink stain on pp. 40 and a small cornerloss on pp. 313/314, and the frontispiece is slightly chipped in margins. The second volume has a minimal chip in outer margin on pp. 207/208 and a small cornerloss on pp. 223/224 & 283/284. Contents are clean and bright. Landon (1869-1927), British journalist and traveller. His account of the British mission to Lhasa is his best remembered work. He was one of the first Europeans to give a detailed description of the holy city of Lhasa.

2000 SEK

 

 

[Almqvist] Holmberg, Olle: C. J. L. Almqvist. Från Amorina till Colombine.

holmberg-almqvist

 

Stockholm; Bonniers, 1922. Diss. 20×14 cm. 355, (3, 2 blanka) s. Blått halvfranskt band (C. J. Påhlmans bokbinderi) med upphöjda bind och förgylld ryggdekor, marmorerade pärmpapper och försättsblad, övre guldsnitt. Omslaget medbundet. Svag fuktrand i övre marginalen på främre omslaget och de närmaste bladen, denna har uppstått vid förgyllningen av övre snittet. Fint exemplar av Holmbergs avhandling.

400 SEK

 

 

Ekelund, Vilhelm: Grekisk bukett. Med vignetter af Ernst Norlind.

ekelund-grekisk-bukett

 

Stockholm; Wahlström & Widstrand, 1906. Originalupplaga. 16,5×11 cm. 94 s. Samtida blått klotband med ryggetikett i brunt skinn, marmorerade snitt och försättsblad. Omslaget medbundet. Med Anders Ollfors’ exlibris. Obetydligt tryckmärke överst på bakre pärmen. Några små luftbubblor i klotet på pärmarna. Ljusa fläckar på det medbundna omslaget. Fint ex. Innehåller Ekelunds översättningar av grekisk epigramdiktning.

450 SEK

 

 

 

Rausing, Gad: The Bow. Some Notes on its Origin and Development.

rausing-bow

 

Bonn; Rudolf Habelt Verlag & Lund; Gleerups Förlag, 1967. (Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8:o, No. 6). Diss. 27×21 cm. 189, (1 blank) pp. + 12 leaves of plates. Publisher’s clothbacked printed boards. Spine ends and corners are slightly bumped. There is a small bumping mark on the fore-edge of each board. Front board is a little bowed. A fine copy. Inscribed by the author to art historian Monica Rydbeck.

500 SEK